Rok obrotowy: 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 19 stycznia 2010 r.