Rok obrotowy: 2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 11 grudnia 2009 r.