Rozstrzygnięcie sporu z Namco

 

Orzeczenie Sądu Gospodarczego w Lyonie kończy blisko półroczny spór pomiędzy CD Projekt RED a Namco o prawo do wydania Wiedźmina 2 na konsolę Xbox 360 na terytorium Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki. 
W wydanym 6 grudnia 2011 r. orzeczeniu Sąd Gospodarczy w Lyonie zobowiązał giełdową spółkę CD Projekt RED S.A. do zawarcia z Namco Bandai Partners S.A.S. umowy na dystrybucję Wiedźmina 2 na konsole Xbox 360 na terytoria Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki. Umowa ma zostać zawarta na warunkach odpowiadających warunkom umowy z firmą THQ w terminie 15 dni od doręczenia treści orzeczenia.
„Nie jesteśmy do końca zadowoleni z rozstrzygnięcia francuskiego sądu gospodarczego niemniej je przyjmujemy. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami,  obecnie najważniejsze jest dla nas wydanie Wiedźmina 2 w wersji na konsole Xbox 360 z jednoczesną premierą na całym świecie w możliwie najszybszym terminie.” – powiedział Marcin Iwiński, Członek Zarządu CD Projekt RED S.A.
Francuski Sąd odrzucił w swoim orzeczeniu roszczenia Namco w zakresie przywrócenia zabezpieczeń kopiowania (DRM), wskazując na prawo CD Projekt RED do ich usunięcia. Orzeczenie zobowiązuje jednocześnie giełdową spółkę do przywrócenia, automatycznej regionalizacji terytorialnej sprzedaży Wiedźmina 2 w portalu GOG.com, należącym do spółki zależnej CD Projekt RED – firmy GOG Ltd, posiadającej prawa do cyfrowej dystrybucji Wiedźmina 2 na całym świecie.
Po terminowym spełnieniu warunków zawartych w orzeczeniu CD Projekt RED otrzyma w całości  kwotę z tytułu wymagalnej płatności, w wysokości 1,025 mln euro, którą uprzednio Sąd nakazał Namco przekazać do  sądowego sekwestru.
Rozstrzygnięcie sporu z Namco pozwala CD Projekt RED na rozpoczęcie działań marketingowych na terenie Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki związanych z planowaną w pierwszym kwartale 2012 roku premierą gry na platformę Xbox 360. 

Orzeczenie Sądu Gospodarczego w Lyonie kończy blisko półroczny spór pomiędzy CD Projekt RED a Namco o prawo do wydania Wiedźmina 2 na konsolę Xbox 360 na terytorium Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki. 

W wydanym 6 grudnia 2011 r. orzeczeniu Sąd Gospodarczy w Lyonie zobowiązał giełdową spółkę CD Projekt RED S.A. do zawarcia z Namco Bandai Partners S.A.S. umowy na dystrybucję Wiedźmina 2 na konsole Xbox 360 na terytoria Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki. Umowa ma zostać zawarta na warunkach odpowiadających warunkom umowy z firmą THQ w terminie 15 dni od doręczenia treści orzeczenia.

„Nie jesteśmy do końca zadowoleni z rozstrzygnięcia francuskiego sądu gospodarczego niemniej je przyjmujemy. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami,  obecnie najważniejsze jest dla nas wydanie Wiedźmina 2 w wersji na konsole Xbox 360 z jednoczesną premierą na całym świecie w możliwie najszybszym terminie.” – powiedział Marcin Iwiński, Członek Zarządu CD Projekt RED S.A.

Francuski Sąd odrzucił w swoim orzeczeniu roszczenia Namco w zakresie przywrócenia zabezpieczeń kopiowania (DRM), wskazując na prawo CD Projekt RED do ich usunięcia. Orzeczenie zobowiązuje jednocześnie giełdową spółkę do przywrócenia, automatycznej regionalizacji terytorialnej sprzedaży Wiedźmina 2 w portalu GOG.com, należącym do spółki zależnej CD Projekt RED – firmy GOG Ltd, posiadającej prawa do cyfrowej dystrybucji Wiedźmina 2 na całym świecie.

Po terminowym spełnieniu warunków zawartych w orzeczeniu CD Projekt RED otrzyma w całości  kwotę z tytułu wymagalnej płatności, w wysokości 1,025 mln euro, którą uprzednio Sąd nakazał Namco przekazać do  sądowego sekwestru.

Rozstrzygnięcie sporu z Namco pozwala CD Projekt RED na rozpoczęcie działań marketingowych na terenie Europy Zachodniej, Azji i Pacyfiku oraz Centralnej i Południowej Ameryki związanych z planowaną w pierwszym kwartale 2012 roku premierą gry na platformę Xbox 360.