CD PROJEKT podsumowuje 2023 rok

  • Solidne przychody i zysk netto napędzane przez mocną sprzedaż Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo Wolności
  • CD PROJEKT kontynuuje dynamiczny rozwój, budując zespół deweloperski w Bostonie odpowiedzialny prace nad nową grą w uniwersum Cyberpunka
  • Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczenie blisko 100 mln zł na wypłatę dywidendy 

CD PROJEKT opublikował solidne wyniki za 2023 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 1 230 mln zł, zaś zysk netto – 481 mln zł, co stanowi odpowiednio 29% i 39% wzrost względem okresu porównawczego. To drugi najlepszy rok w historii Grupy CD PROJEKT.

Rentowność netto Grupy w 2023 r. wyniosła 39%.

– Aktualizacja 2.0 do Cyberpunka 2077 i wydany we wrześniu dodatek Widmo Wolności spotkały się ze świetnym przyjęciem graczy i mediów branżowych, czego efektem była mocna sprzedaż obu tytułów. W niewiele ponad 3 lata nasze skumulowane przychody ze sprzedaży gier z franczyzy cyberpunkowej przekroczyły 3 mld złotych, co świadczy o silnej pozycji tego IP – mówi Piotr Nielubowicz, CFO CD PROJEKT. – Sukces Widma Wolności i odbudowa pozytywnego sentymentu wokół bazowej gry są kluczowe dla dalszego rozwoju CD PROJEKT w oparciu o silne i rozpoznawalne marki – dodaje.

Pod koniec 2023 r. pracę rozpoczął nowy zespół w Bostonie, którego trzon stanowią osoby odpowiedzialne za sukces Widma Wolności. Będzie on odpowiadał za rozwój Oriona – kolejnej dużej gry w uniwersum Cyberpunka, która obecnie jest w fazie koncepcyjnej. 

– W ramach naszych uniwersów będziemy rozwijać w przyszłości wiele projektów – również tych wychodzących poza gry wideo. W przypadku Cyberpunka kolejnym wyzwaniem po fantastycznie przyjętym anime Cyberpunk: Edgerunners – będzie projekt live-action, który będziemy tworzyć wspólnie z renomowanym studiem produkcyjnym Anonymous Content – mówi Michał Nowakowski, Joint CEO CD PROJEKT.

Osiągnięte wyniki wzmocniły zasoby finansowe Grupy CD PROJEKT. Mimo zainwestowania blisko 273 mln zł w produkcję nowych tytułów i wypłaty na rzecz akcjonariuszy blisko 100 mln zł w formie dywidendy, na koniec 2023 r. rezerwy Grupy w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrosły do ponad 1,3 miliarda złotych. Mocna pozycja finansowa pozwala Grupie skupić się na prowadzonych pracach deweloperskich. Obecnie najbardziej zaawansowaną produkcją jest Polaris, czyli pierwsza gra z nowej trylogii wiedźmińskiej, nad którą pracuje już ponad 400 osób.

28 marca br. Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczenie blisko 100 mln zł z zysku osiągniętego w 2023 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. 

Pełne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT znajduje się na stronie: https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/