Typ raportu: Bieżące

Raport bieżący nr 35/2023

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie dostosowywania skali i struktury zespołu do potrzeb prowadzonych projektów i strategii Grupy CD PROJEKT Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2023

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w… Czytaj dalej