Rok obrotowy: 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28 maja 2015 r.