Rok obrotowy: 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 16 grudnia 2011 r.