Zmiany w projekcie uchwały na NWZA zwołane na 29 listopada 2016 r.

W dniu 25 listopada 2016 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza, Pana Piotra Nielubowicza, wniosek o zmianę projektu uchwały nr 4 dotyczącej  wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.

Zgodnie z intencją wnioskodawcy, wprowadzenie zmian (zaznaczonych wytłuszczeniem w treści projektu uchwały) ma na celu wskazanie bezpośrednio w treści podejmowanej uchwały zapisów gwarantujących akcjonariuszom zachowanie zasad równego traktowania oraz dostępu do realizacji prawa sprzedaży.

Złożony projekt uchwały wraz z jego pierwotnym uzasadnieniem znajdą Państwo poniżej:

https://www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-pl/2016/11/rb-41-2016-zalacznik.pdf