Skonsolidowany raport za 3 kw. 2018 – 14 listopada 2018 r.

Grupa Kapitałowa CD PROJEKT opublikuje wyniki za III kwartał 2018 r. 14 listopada 2018 r.

Harmonogram publikacji:

7:00      Publikacja raportu okresowego w systemie ESPI

7:20      Publikacja raportu okresowego oraz materiałów dodatkowych na stronie internetowej www.cdprojekt.com