Publikacja wyników finansowych Grupy CD PROJEKT za III kwartał 2022 r. – 28 listopada 2022 r.

28 listopada 2022 r.:
ok. 17:30  – publikacja materiałów dot. wyników finansowych Grupy CD PROJEKT za III kwartał 2022 r. na stronie internetowej www.cdprojekt.com
18:00 – telekonferencja/webcast dla przedstawicieli mediów finansowych, analityków i zarządzających funduszami
Transmisja online webcastu będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.cdprojekt.com.