Propozycja programu sektorowego GameINN uzyskała pozytywną rekomendację NCBR

Stowarzyszenie Polskie Gry, skupiające krajowych producentów gier wideo, z przyjemnością informuje, że propozycja programu sektorowego GameINN, stworzona przez to środowisko pod kierunkiem CD PROJEKT i we współpracy z PwC, uzyskała pozytywną rekomendację NCBR do podjęcia prac nad jego ustanowieniem.

Projekt utworzenia programu sektorowego został zainicjowany przez Fuero Games w 2013 roku. Celem GameINN, jest wsparcie rozwoju sektora producentów gier wideo poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii o wysokim potencjale komercyjnym i międzynarodowym zasięgu.

W Polsce istnieje już ponad 200 firm zajmujących się produkcją gier. Ich liczba dynamicznie rośnie, co przekłada się na wzrost zatrudnienia i przychodów. W tej branży, żeby odnieść globalny sukces konieczny jest świeży pomysł, kreatywność i ludzie. A to właśnie innowacje i nowoczesne technologie są motorem napędowym każdej gospodarki, także polskiej, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego — powiedział Adam Kiciński, Prezes CD PROJEKT, będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Polskie Gry. 

Sektor gier wideo, już teraz uznawany za ambasadora nowoczesnej Polski, dzięki wsparciu na cele B+R (prace badowczo-rozwojowe), będzie mógł jeszcze skuteczniej konkurować z zagranicznymi twórcami. W dłuższej perspektywie realizacja programu sektorowego w obszarze gier wideo nie tylko pozwoli na intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej, ale przyczyni się też do rozwoju krajowych ośrodków badawczych. 

PwC Polska odpowiadało za usługi doradcze, w tym wsparcie merytoryczne projektu oraz przygotowanie studium wykonalności dla uruchomienia programu sektorowego GameINN.

 Stowarzyszenie Polskie Gry — powstało w 2015 r. w celu zwiększenia potencjału i innowacyjności polskich producentów gier wideo na arenie globalnej oraz długoterminowego wzrostu konkurencyjności sektora i stałego podnoszenia kompetencji właściwych dla tego sektora. W skład stowarzyszenia wchodzą największe i najbardziej znane firmy w krajowej branży producentów gier (w kolejności alfabetycznej): 11 bit studios, Artifex Mundi, Bloober Team, CD PROJEKT, CI Games, Flying Wild Hog, Fuero Games, People Can Fly, Techland, The Farm 51 oraz Vivid Games, które odpowiadają w sumie za 37% (2013) produkcji sektora w Polsce i zatrudniają łącznie 35% wszystkich pracowników z branży (dane za 2013 r.). 

 

Brak komentarzy

Przejdź na Forum IR