Postanowienie z rozprawy z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie CD PROJEKT przeciwko Skarbowi Państwa

W dniu 7 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, na podstawie art. 390 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, postanowił przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia uwzględnione wcześniej w apelacji strony przeciwnej zagadnienie prawne i do czasu jego rozstrzygnięcia postanowił odroczyć rozpoznanie sprawy z powództwa CD PROJEKT przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania w związku z wydaniem bezprawnych decyzji podatkowych w tzw. „Sprawie Optimusa”.

Przekazane do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego zagadnienie prawne budzące wątpliwości Sądu Apelacyjnego dotyczy tego czy odpowiedzialność Skarbu Państwa w stosunku do CD PROJEKT może zachodzić w sytuacji gdy decyzje stwierdzające istnienie zaległości podatkowych były skierowane nie do Optimus powstałego w drodze podziału przez wydzielenie, lecz do spółki która prowadziła działalność przed wydzieleniem do Optimus Technologie części technologicznej biznesu.

Brak komentarzy

Przejdź na Forum IR