Ostrzeżenie o próbie oszustwa – oferowanie nieistniejących papierów dłużnych

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. informuje, iż nie prowadzi ani nie prowadził żadnych procesów związanych z emisją obligacji Spółki, a w szczególności nie przygotowywał ani nie zatwierdzał warunków ani prospektu dotyczących jakiejkolwiek emisji obligacji Spółki. W związku z docierającymi do Spółki sygnałami o oferowaniu przez osoby trzecie zakupu nieistniejących papierów dłużnych Spółki, wraz ze spreparowanym prospektem emisyjnym oraz fikcyjnym formularzem zapisu na rzekome obligacje, Spółka skierowała do organów ścigania zawiadomienie o możliwości przestępstwa polegającego na próbie oszustwa oraz podrabianiu dokumentów Spółki.

Brak komentarzy

Przejdź na Forum IR