CD PROJEKT podsumowuje III kwartał 2021 roku

W III kwartale br. CD PROJEKT kontynuował prace nad aktualizacjami do Cyberpunka 2077 oraz wersją gry na konsole najnowszej generacji. Ostatnie miesiące to również czas ekspansji Grupy Kapitałowej, która powiększyła się o dwa nowe podmioty.

Intensywnie pracujemy nad wersją Cyberpunka na najnowszą generację konsol, której wydanie planujemy w I kwartale 2022 r. wraz z kolejną aktualizacją gry na wszystkie platformy. Postępują również prace nad next-genową wersją Wiedźmina 3 oraz dodatkiem do Cyberpunka. Równolegle kontynuujemy transformacje studia, która obejmuje coraz więcej zespołów produkcyjnych – mówi Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

W III kwartale 2021 r. Grupa CD PROJEKT wypracowała 144 mln zł przychodów, o blisko 40% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto był niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. i wyniósł 16 mln zł.

Na spadek zysku netto w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim koszty związane z serwisowaniem Cyberpunka oraz pracami badawczymi nad nowymi projektami znajdującymi się na wczesnym etapie produkcji, ujmowane bezpośrednio w rachunku wyników bieżącego okresu. Jednocześnie stan naszych rezerw finansowych w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych na przestrzeni III kwartału zwiększył się o 55 mln zł – mówi Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych.

CD PROJEKT zwiększył aktywność w obszarze M&A, co Zarząd zapowiadał w I kwartale br. w ramach aktualizacji strategii. W ostatnich miesiącach Grupa powiększyła się o dwa podmioty z Ameryki Północnej – Digital Scapes (obecnie CD PROJEKT RED Vancouver) oraz The Molasses Flood.

Cieszymy się, że dołączyły do nas studia z Vancouver i Bostonu – to doświadczone zespoły, które planujemy rozwijać w kolejnych latach. Obie transakcje wzmacniają kluczowe kompetencje Grupy Kapitałowej, a także stwarzają nam nowe możliwości rozwoju – podsumowuje Adam Kiciński.

Kanadyjski zespół dołączył do struktur CD PROJEKT RED i wspiera produkcję realizowanych projektów, natomiast The Molasses Flood będzie produkował grę w ramach jednej z franczyz CD PROJEKT.

Pełne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT znajduje się na stronie: https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/.