30 mln zł dla Grupy CD PROJEKT na innowacje w ramach programu GameINN

Grupa Kapitałowa CD PROJEKT otrzymała łącznie blisko 30 mln zł dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe w ramach pierwszej edycji programu sektorowego GameINN organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Aprobatę ekspertów uzyskały wszystkie cztery wnioski złożone przez CD PROJEKT S.A. oraz wniosek złożony przez GOG.com.

„Tworzenie gier to proces ultrainnowacyjny, ale też ryzykowny finansowo, wymagający stałych prac R&D, eksperymentowania i prototypowania. Dzięki wspólnemu działaniu naszej branży na rzecz stworzenia programu GameINN, w kolejnych latach polscy deweloperzy będą mogli zrealizować blisko 40 innowacyjnych projektów o łącznej wartości 191 mln zł. Jestem pewien, że zastosowane w polskich grach innowacyjne rozwiązania przełożą się na jeszcze wyższą jakość polskich gier i zwiększą naszą konkurencyjność na wymagającym globalnym rynku. Jako branża mamy potencjał stać się absolutnym fenomenem polskiej gospodarki.” – powiedział Adam Kiciński, Prezes CD PROJEKT.

Program sektorowy GameINN, finansowany ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój,  ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Program powstał na wniosek Porozumienia Polskie Gry, reprezentowanego przez największych producentów gier wideo w kraju: CD PROJEKT, Techland, CI Games, 11 bit studios, Artifex Mundi, Bloober Team, Fuero Games, The Farm 51 i Vivid Games.

W ogłoszonym przez NCBR pod koniec kwietnia bieżącego roku I konkursie programu GameINN o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych mogły się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z branży gier video, składające projekty o wartości od pół miliona złotych do 20 mln zł. Budżet pierwszego konkursu GameINN wynosił początkowo 80 mln zł, ale w połowie listopada został zwiększony do 116 mln zł.

Pełna lista projektów, które uzyskały dofinansowanie, znajduje się na stronie internetowej NCBR.