Transmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. – 14 czerwca 2024 r.

Jeśli nie słychać dźwięku proszę kliknąć guzik wyciszenia.