Transmisja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. – 20 lutego 2024 r.

Jeśli nie słychać dźwięku proszę kliknąć guzik wyciszenia.