Wyniki finansowe Grupy CD PROJEKT za I półrocze 2023 r. – 30 sierpnia 2023 r.

Jeśli nie słychać dźwięku proszę kliknąć guzik wyciszenia./If you can’t hear sound please click unmute button.