Typ informacji prasowej: Roczne

Wyniki za 2019 r.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT osiągnęła 521 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 44% więcej niż rok wcześniej. To efekt przede wszystkim bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, w tym premierowej wersji na konsolę… Czytaj dalej

Wyniki za 2018 r.

Przychody Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w 2018 r. osiągnęły poziom 363 mln zł, a zysk netto wyniósł 109 mln zł. Kolejny rok z rzędu wynik Grupy zbudowany był na bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3: Dziki… Czytaj dalej

Wyniki za 2017 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w 2017 roku 463 mln zł przychodów ze sprzedaży i 200 mln zł zysku netto, osiągając trzeci rok z rzędu wysoką rentowność netto na poziomie 43%…. Czytaj dalej

Wyniki za 2016 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w 2016 roku 584 mln zł przychodów ze sprzedaży i 251 mln zł zysku netto. Skumulowane przychody ze sprzedaży Wiedźmina 3 w półtora roku przekroczyły 1 mld zł. Od premiery pierwszej… Czytaj dalej

Wyniki za 2015 r.

Grupa CD PROJEKT wypracowała w 2015 roku 798 mln zł przychodów i 342,4 mln zł zysku netto. CD PROJEKT sprzedał w sumie 20 mln gier z trylogii wiedźmińskiej. Zapis konferencji wynikowej za 2015 r.: Komentarz… Czytaj dalej

Wyniki za 2012 r.

CD PROJEKT zakończył 2012 r. skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 28,12 mln zł, wyższym od średniej prognoz analityków. To najlepszy wynik w historii Grupy CD PROJEKT, która w ciągu dwóch ostatnich lat zarobiła łącznie ponad… Czytaj dalej

Wyniki za 2013 r.

Wysokie i pozytywne przepływy finansowe pozwalają na finansowanie produkcji gier Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077 oraz ich perfekcyjne dopracowanie. Gracze kupili łącznie już ponad 7 mln egzemplarzy gier z serii Wiedźmin. Studio CD… Czytaj dalej

Wyniki za 2014 r.

Grupa CD PROJEKT zanotowała w 2014 roku 96,2 mln zł przychodów i 9,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej. Grupa finalizuje przygotowania do premiery gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i za kilka tygodni uruchamia… Czytaj dalej