Wyniki:

Logotypy

  Pobierz logotypy CD PROJEKT S.A. Pobierz logotypy CD PROJEKT RED Pobierz logotypy… Czytaj dalej

Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. https://www.gpw.pl/ Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/ Krajowy Depozyt… Czytaj dalej

Analitycy

Analitycy pokrywający Spółkę: Zgodnie z komunikatem UKNF dot. rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji… Czytaj dalej

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 100 770 800 (sto milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych i składa… Czytaj dalej

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte CD PROJEKT S.A. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych CD PROJEKT S.A. – dotyczą osób… Czytaj dalej

Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są głównie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady… Czytaj dalej

Zarząd

Zarząd CD PROJEKT S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Do kompetencji… Czytaj dalej

Strategia

Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa produktowa – październik 2022 Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa… Czytaj dalej