Wyniki:

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte CD PROJEKT S.A. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych CD PROJEKT S.A. – dotyczą osób… Czytaj dalej

Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są głównie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady… Czytaj dalej

Zarząd

Zarząd CD PROJEKT S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Do kompetencji… Czytaj dalej

Strategia

Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa produktowa – październik 2022 Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa… Czytaj dalej

Kontakt IR

Relacje inwestorskie CD PROJEKT S.A. E-mail: gielda@cdprojekt.com Karolina Gnaś Vice President ds. relacji inwestorskich… Czytaj dalej