Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 11 grudnia 2009 r.