Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 7/2023

Temat: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2023

Temat: Decyzja w sprawie asymilacji akcji serii M Spółki z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się na rynku podstawowym
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z § 80… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla… Czytaj dalej