Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 28/2023

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2023

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)… Czytaj dalej