Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 41/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 35/2016

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 32/2016

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74… Czytaj dalej