Wyniki finansowe GK CD PROJEKT w 2017 r. – webcast