Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018

14 listopada 2018