5/2016 System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych

logo_eu

W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pn “System generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych”
w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020
Program sektorowy GAMEINN
1.  Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
GOG Poland sp. z o.o. ogłasza nabór na podwykonawców. Szczegółowe informacje umieszczono w  zapytaniu ofertowym.

Opis projektu: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/projekty-unijne/system-generycznego-wsparcia-cross-platformowej-rozgrywki-wieloosobowej-grach-komputerowych-dla-najpopularniejszych-konsol-systemow-operacyjnych/

Pobierz PDF