4/2017 Seamless Multiplayer

logo_

Beneficjent: CD PROJEKT S.A.

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0118/16
Realizacja projektu: 01/2016-06/2019

Poniżej umieszczono treść ogłoszeń Spółki CD PROJEKT S.A. w sprawie konkursu ofert na podwykonawstwo usług obejmujących prace badawczo-rozwojowe w związku z realizacją Projektu

pn „Seamless Multiplayer  – kompleksowa technologia umożliwiająca tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniająca wyszukiwanie przeciwników, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020

Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Pobierz PDF