6/2016 „CPF (Working Title)”

Print

CD PROJEKT S.A. realizuje obecnie projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w programie MEDIA Development Gier Wideo, który zarządzany jest przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Beneficjent: CD PROJEKT S.A.
Całkowita wartość wydatków w projekcie – 1 088 269,01 EUR
Wartość otrzymanego dofinansowania – 150 000,00 EUR
Projekt w trakcie realizacji.