Lista pytań do zarządu

 • Katarzyna_Szulc_IR
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:11.2015
  Postów:581

  Szanowni Państwo,

  Chciałbym się dowiedzieć, ile jest prawdy w podawanych obecnie w mediach informacjach o dacie premiery CP2077 rzekomo ujawnionej przez szwedzki sklep (30 września 2017). Taka data premiery wydaje się nieco nierealna 🙂

  Pozdrawiam
  GK

  Dzień dobry,

  nie komentujemy plotek, które pojawiają się w prasie.

  Pozdrawiam,

  Katarzyna Szulc

  Karolina Gnaś
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:04.2016
  Postów:40

  Dzień dobry,

  dostajemy ostatnio sporo pytań w sprawie sposobu rozliczenia dotacji przyznanych spółkom z Grupy CD PROJEKT w ramach programu sektorowego GameINN. Poniżej zamieszczam nasze stanowisko w tej sprawie.

  Dotacje przyznane w ramach programu GameINN naszym spółkom winny być rozliczane zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów.
   
  Intencją CD PROJEKT S.A. jest wykorzystanie efektów projektów, na które ubiegamy się o dotacje z NCBiR w przyszłych produkcjach, w tym oczywiście w pierwszej kolejności w ramach prac nad największym obecnie realizowanym projektem, to jest grą Cyberpunk 2077. Tym samym nakłady związane z tymi projektami będą rozpoznawane w ramach kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, a koszty wytworzenia sprzedanych produktów będą ujawnione w RZiS wraz z przychodami ze sprzedaży, po wprowadzeniu gry na rynek. Przychody z tyt. dotacji będą ujawniane w RZiS wraz z ujawnieniem kosztów projektów, których ta dotacja dotyczy.
   
  Mówiąc prościej – koszty powinny pojawiać się od momentu premiery gry i wówczas równocześnie winny być proporcjonalnie rozpoznane przychody z tytułu dotacji.
   
  W przypadku projektu zgłoszonego przez GOG Poland Sp. z o.o. a dotyczącego rozwoju Systemu generycznego wsparcia cross-platformowej rozgrywki wieloosobowej w grach komputerowych dla najpopularniejszych konsol i systemów operacyjnych a dofinansowanego kwotą blisko 1,6 mln zł dotacja ta powinna częściowo wpłynąć na EBIT (część związana z fazą badawcza będzie ujmowana w wyniku na bieżąco wraz z ponoszonymi kosztami) reszta tej kwoty zostanie ujęta w bilansie i będzie rozliczona zarówno kosztowo, jak i przychodowo po zamknięciu projektu.
   
  Powyższe zasady prezentacji odzwierciedlają nasz stan wiedzy i zamiary na dzień dzisiejszy. Ostateczne ujęcie nakładów na planowane projekty oraz przychodów z dotacji w rachunku wyników będziemy potwierdzać z audytorem i weryfikować w kontekście przepisów obowiązujących w trakcie danego okresu sprawozdawczego.

  pozdrawiam,
  Karolina Gnaś

  Tarathelion
  Uczestnik
  Dołączył:03.2014
  Postów:73

  Krótkie pytanie, kiedy uaktualnią Państwo kalendarz inwestora?

  Katarzyna_Szulc_IR
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:11.2015
  Postów:581

  Dzień dobry,

  dodaliśmy właśnie informację o konferencji inwestorskiej organizowanej przez DM Trigon, w której planujemy wziąć udział w styczniu 2017.
  Jeśli chodzi o daty publikacji raportów okresowych w 2017 r., zgodnie z obowiązującym prawem mamy czas maksymalnie do końca stycznia 2017 r. na podanie ich do publicznej wiadomości raportem bieżącym (następnie dodamy je oczywiście do kalendarza).

  Pozdrawiam,
  Katarzyna Szulc

  Maciej
  Uczestnik
  Dołączył:09.2015
  Postów:42

  Dobry wieczór,

  Czy mogą Panie potwierdzić, że w ostatnim czasie nie miały miejsca żadne działania związane ze skupem akcji ?

  Pozdrawiam,
  Maciek

  Karolina Gnaś
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:04.2016
  Postów:40

  Czy mogą Panie potwierdzić, że w ostatnim czasie nie miały miejsca żadne działania związane ze skupem akcji ?
  Pozdrawiam,
  Maciek

  Szanowny Panie,
  Spółka nie przystąpiła jeszcze realizacji skupu akcji własnych, na którego przeprowadzenie zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2016 roku. Przed przystąpieniem do jego realizacji, Spółka poinformuje rynek w formie raportu bieżącego o planowanej ilości akcji będącej przedmiotem skupu a także terminie i sposobie jego wykonania.

  pozdrawiam,
  Karolina

  zitarix
  Uczestnik
  Dołączył:03.2014
  Postów:12

  Witam serdecznie,
  na dzisiaj mam parę pytań odnośnie Gwinta i mam nadzieję, że będą Państwo w stanie odpowiedzieć chociaż na jedno z nich.
  1. Jak ma się sprawa Gwinta w Chinach? Jest to jedyna nieaktywna strona internetowa playgwent.cn pomimo tego że już jakiś czas temu wydawca gwinta w Chinach rozpoczął robienie szumu wokół gry. Czy premiera w Chinach planowana jest na open betę/ oficjalną premierę czy wystąpiły jakieś niespodziewane przeszkody w wydaniu gry na tym rynku.
  2. Czy powodem niewydania gry na ps4 są problemy w konstrukcji gry na urządzenia Sony czy też Sony nie pozwala na wydawanie u siebie gier w stanie bety?
  3. Odnośnie serwerów gry Gwint, czy wszyscy gracze grają na jednym serwerze czy też serwery są podzielone na odpowiednie regiony na świecie? Gwint jest dostępny w Rosji, natomiast spotkanie kogoś z rosyjskim nickiem graniczy z cudem.
  Pozdrawiam

  Inventer89Inventer89
  Uczestnik
  Dołączył:03.2014
  Postów:87

  Czy mogą Panie potwierdzić, że w ostatnim czasie nie miały miejsca żadne działania związane ze skupem akcji ?

  Skup przy tej cenie to moim zdaniem nie najlepszy pomysł. Najważniejsze, że zostały wprowadzone zabezpieczenia przed przejęciem i one mogą wpłynąć na odsunięcie w czasie skupu akcji.

  2. (…) Sony nie pozwala na wydawanie u siebie gier w stanie bety?
  3. Odnośnie serwerów gry Gwint, czy wszyscy gracze grają na jednym serwerze czy też serwery są podzielone na odpowiednie regiony na świecie? Gwint jest dostępny w Rosji, natomiast spotkanie kogoś z rosyjskim nickiem graniczy z cudem.
  Pozdrawiam

  Sony pozwala na czasowe testy gier. Tak było choćby z betą Need for Speed.

  Karolina Gnaś
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:04.2016
  Postów:40

  Witam serdecznie,
  na dzisiaj mam parę pytań odnośnie Gwinta i mam nadzieję, że będą Państwo w stanie odpowiedzieć chociaż na jedno z nich.
  1. Jak ma się sprawa Gwinta w Chinach? Jest to jedyna nieaktywna strona internetowa playgwent.cn pomimo tego że już jakiś czas temu wydawca gwinta w Chinach rozpoczął robienie szumu wokół gry. Czy premiera w Chinach planowana jest na open betę/ oficjalną premierę czy wystąpiły jakieś niespodziewane przeszkody w wydaniu gry na tym rynku.

  Dzień dobry,
  Odpowiadamy na ile możemy 🙂

  1. Jeżeli chodzi o Gwinta w Chinach to nie wystąpiły żadne niespodziewane przeszkody. Mamy oddzielną strategię związaną z uruchomieniem gry w Chinach. W tej chwili wskazana przez Pana strona służy do budowania bazy graczy zainteresowanych Gwintem.

  2. Czy powodem niewydania gry na ps4 są problemy w konstrukcji gry na urządzenia Sony czy też Sony nie pozwala na wydawanie u siebie gier w stanie bety?

  Sony pozwala na wydawanie u siebie gier w stanie bety, a zespół odpowiedzialny za grę nie napotkał problemów w konstrukcji gry na urządzenia Sony. Gwint zostanie wydany na konsolę Sony w stosownym czasie, zgodnie z naszym wewnętrznym planem.

  3. Odnośnie serwerów gry Gwint, czy wszyscy gracze grają na jednym serwerze czy też serwery są podzielone na odpowiednie regiony na świecie? Gwint jest dostępny w Rosji, natomiast spotkanie kogoś z rosyjskim nickiem graniczy z cudem.

  3. Serwery są globalne, a spotkanie kogoś z rosyjskim nickiem nie jest aż tak trudne 🙂

  pozdrawiam,
  Karolina

  Smutny
  Uczestnik
  Dołączył:02.2015
  Postów:4

  Witam serdecznie

  Uprzejma prośba o informacje w jaki sposób będą wykazywane przychody z tytułu zakupionych beczek z kartami w wersji beta Gwinta w sprawozdaniu finansowym za 4Q 2016 / rok 2016. Uprzejma prośba o wskazanie konkretnych pozycji bilansu / rzis na które będą miały wpływ.

  pozdrawiam

  Karolina Gnaś
  CD PROJEKT Moderator
  Dołączył:04.2016
  Postów:40

  Uprzejma prośba o informacje w jaki sposób będą wykazywane przychody z tytułu zakupionych beczek z kartami w wersji beta Gwinta w sprawozdaniu finansowym za 4Q 2016 / rok 2016. Uprzejma prośba o wskazanie konkretnych pozycji bilansu / rzis na które będą miały wpływ.

  Dzień dobry,

  Przychody ze sprzedaży beczek w GWINT będą ujmowane w rachunku wyników w pozycji przychodów. Sprzedaż zrealizowana za pośrednictwem GOG Galaxy ujawniona będzie w przychodach segmentu GOG.com, w którym to również – w ujęciu jednostkowym – ujmowany będzie odpowiedni koszt tantiem do dostawcy – w tym wypadku CD PROJEKT S.A. i segmentu CD PROJEKT RED. Koszt tantiem po stronie segmentu GOG.com jest jednocześnie przychodem segmentu CD PROJEKT RED (wraz z przychodami CD PROJEKT RED z tyt. tantiem ze sprzedaży realizowanej przez Microsoft na konsolach Xbox One). W ujęciu skonsolidowanym wyłączeniu podlegają transakcje wewnątrzgrupowe – to jest koszt tantiem w segmencie GOG.com oraz przychód CD PROJEKT RED ze sprzedaży do GOG’a. W ujęciu bilansowym przychód będzie się przekładał na gotówkę (jeżeli dana płatność dotarła do Grupy CD PROJEKT) przed dniem bilansowym lub otwarte na dzień bilansowy stosowne pozycje rozrachunkowe (należności/zobowiązania) jednostkowo w segmentach jak i należności w ujęciu skonsolidowanym.

  Naturalnie uzyskane przychody wchodzą do kalkulacji wyniku rozliczanego pomiędzy podmiotami konsorcjum pracującego nad Gwintem – to jest spółek CD PROJEKT S.A. i GOG Poland Sp. z o.o. i odpowiednio wskazanych powyżej segmentów sprawozdania.

  Należy pamiętać, iż w roku 2016 GWINT był w początkowej fazie zamkniętych beta testów i wysyłki zaproszeń do zarejestrowanych użytkowników. Realizowana w minionym roku sprzedaż miała charakter testowy/pilotażowy.

  pozdrawiam,
  Karolina

  Inventer89Inventer89
  Uczestnik
  Dołączył:03.2014
  Postów:87
  szkolaakcjiszkolaakcji
  Uczestnik
  Dołączył:03.2012
  Postów:197

  http://wiadomosci.stockwatch.pl/cdp-pl-wraca-na-gielde-admassive-group-wkrotce-merlin-group-przejmuje-sklep-za-3-mln-zl,akcje,188581 szkoda, że CDP.pl tak kończy.

  Szkoda chyba tylko z sentymentu – ani zarobku nie było, uwagę odciągało od ważnych rzeczy – ja osobiście poczułem ulgę, podczas gdy o ile dobrze pamiętam, nie wszystkim podobał się ruch o wyłączeniu CDP.pl z konsolidacji.

  testor
  Uczestnik
  Dołączył:12.2012
  Postów:171

  http://wiadomosci.stockwatch.pl/cdp-pl-wraca-na-gielde-admassive-group-wkrotce-merlin-group-przejmuje-sklep-za-3-mln-zl,akcje,188581 szkoda, że CDP.pl tak kończy.

  Szkoda chyba tylko z sentymentu – ani zarobku nie było, uwagę odciągało od ważnych rzeczy – ja osobiście poczułem ulgę, podczas gdy o ile dobrze pamiętam, nie wszystkim podobał się ruch o wyłączeniu CDP.pl z konsolidacji.

  Taka kolej rzeczy – Jako starego akcjonariusza, mnie cieszy, że zarząd cdprojektu widział kilka lat wcześniej brak perspektyw.
  Ciekaw jestem czy jakby policzyć to, ile by dziś menadżerowanie dostali za akcje cdprojekt red, których wtedy nie wzięli to byli by bardziej na plusie niż po sprzedaży CDP.pl.

  Tak, z tutejszych forumowiczów chyba Sinuhe się obraził na taką kolej rzeczy.

  • Odpowiedź została zmieniona 3 lata, 7 miesięcy temu przez testor.
  krzysztoferesak
  Uczestnik
  Dołączył:03.2017
  Postów:1

  Dzień dobry,

  Chodzi o prawa autorskie. Czytałem, że nieraz twórcom gier nie podoba się publikowanie (np. na Youtube) gameplayów z ich gier, dzięki nim można poznać szczegóły fabuły itd, zobaczyć samą grę bez kupowania jej (choć również bez grania w piracką wersję). Pytania mam dwa:
  1. Jak od strony prawnej wygląda publikowanie:
  a) pojedynczych scen
  b) nagranego przechodzenia całej gry
  bez zgody producenta/dystrybutora?
  2. Jakie jest podejście CDP do przypadków a i b? Jak wiadomo, nagrań z przechodzenia choćby “Wiedźmina” jest w internecie bardzo dużo, o scenach nie wspominając.

  Pozdrawiam.

 • Musisz być zalogowany aby odpowiadać w tym temacie.